Spadek

Sprawy spadkowe – w sądzie czy u notariusza?

Z chwilą otrzymania spadku (czy to za sprawą testamentu czy dziedziczenia ustawowego) konieczne jest sporządzenie dokumentu, który potwierdzi prawo do jego dziedziczenia. Jeszcze przed zmianami prawnymi pismo mogło zostać sporządzone wyłącznie w sądzie. Jednak od 1 marca 2009 roku sprawy spadkowe są przeprowadzane także w kancelarii notarialnej, w której notariusz sporządzi stosowne dokumenty poświadczające prawo do dziedziczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Warunkiem przeprowadzenia sprawy o dziedziczenie spadku w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku jest obecność wszystkich osób uznanych za potencjalnych spadkobierców. Konieczna jest również otwarta chęć do porozumienia między stronami. W przeciwnym razie sprawa powinna zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej.
Zadaniem notariusza jest poświadczenie dziedziczenia przez jedną lub kilka osób na podstawie wskazanych dokumentów. Należą do nich m.in.:

Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów oraz potwierdzeniu obecności wszystkich osób wskazanych jako potencjalni spadkobiercy notariusz przystępuje do sporządzenia protokołu dziedziczenia, a następnie faktycznego aktu dziedziczenia. Gotowy dokument zostaje wpisany do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, za sprawą którego nabiera mocy prawnej.

Kiedy nie można sporządzić protokołu?

Notariusz nie może przystąpić do sporządzenia aktu dziedziczenia w kilku przypadkach: