Taksa notarialna

Taksa notarialna stanowi maksymalną kwotę pobieraną przez notariusza w zamian za sporządzenie aktu notarialnego. Oznacza to, że pobrana kwota nie może być wyższa, niż ustanowiona. Stawki ustalane są w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 z dnia 20 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz Dz.U. 2012 poz. 542 z dnia 11 maja 2012 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy).

Kwota zależna jest od rodzaju prowadzonej czynności notarialnej i nie zawsze jest stała – należy ustalić, czy od czynności należna jest stawka podstawowa czy wyłącznie część tej stawki (w ½, ¼ itp.). Notariusz zobowiązany jest do pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie podlega dodatkowo 23% podatkowi VAT. Określone czynności mogą zostać przeprowadzone wyłącznie po uprzednim uiszczeniu opłat sądowych, co jest następnie zaznaczone w akcie notarialnym.

Lista maksymalnych stawek taksy notarialnej przy stawkach progowych:

Lista przykładowych czynności objętych maksymalną stawką stałą:

W celu ustalenia stawki taksy notarialnej w przypadku czynności innej, niż wymienione powyżej, a także w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.