Umowa przedwstępna

Z umową przedwstępną strony mają najczęściej do czynienia podczas sprzedaży lub kupna mieszkania. Można sporządzić ją samodzielnie, nie daje jednak wówczas gwarancji, że obie strony dotrzymają warunków zawartych w umowie. Jeśli zarówno sprzedający, jak i kupujący chcą mieć pewność, że transakcja dojdzie do skutku, mogą skorzystać z pomocy notariusza.

Umowa przedwstępna nie posiada ściśle określonej formy – powinna zawierać jedynie najistotniejsze informacje dotyczące transakcji. Stanowi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna spisana u notariusza może stanowić podstawę do roszczenia praw w sądzie, gdyby doszło do sytuacji, w której jedna ze stron uchyla się przed wywiązaniem ze swoich obowiązków. Spisanie umowy u notariusza jest zalecane zwłaszcza w przypadku:

Mimo krótkiej formy, jaką powinna posiadać umowa przedwstępna, należy zadbać, aby znalazły się w niej wszystkie istotne informacje dotyczące transakcji. Przed spisaniem umowy warto przeprowadzić spotkanie, podczas którego strony dojdą do porozumienia. Tak sporządzony dokument można następnie przedstawić w kancelarii.

Obowiązkiem notariusza jest sprawdzenie wiarygodności stron biorących udział w czynności, dokładne zapoznanie się z dokumentacją, upewnienie się, czy strony zrozumiały brzmienie treści dokumentu, a następnie złożenie podpisów. Umowa zostaje przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wiarygodność zawartych w niej informacji sprawdzona przez notariusza.