Umowa darowizny

Darowizna jest bezpłatnym świadczeniem przekazywanym przez darczyńcę drugiej osobie. Przedmiotem darowizny może być praktycznie wszystko – zarówno określona kwota pieniędzy, jak i przedmiot o sporej wartości (samochód, biżuteria, nieruchomość). Darczyńca może również zwolnić obdarowanego z długu. Aby jednak przekazanie było zgodne z prawem, zalecane jest spisanie aktu notarialnego, choć nie jest to konieczne – jeśli wymogi zawarte w umowie zostały spełnione, umowę uznaje się za ważną.

Notariusz zobowiązany jest do przygotowania aktu notarialnego, w którym darczyńca w sposób jasny i bezsprzeczny wyrazi chęć bezpłatnego przekazania określonego przedmiotu konkretnej, wskazanej przez siebie osobie, która powinna z kolei oświadczyć, że zgadza się na przyjęcie darowizny. Wraz z chwilą złożenia oświadczeń obu stron przekazany przedmiot staje się własnością osoby obdarowanej. Obowiązek zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym oraz odprowadzenia podatku od darowanego przedmiotu spoczywa na notariuszu.

Do przedmiotów, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego należą przede wszystkim prawa spółdzielcze, przedsiębiorstwa, własności nieruchomości, darowizny mieszkania, a także użytkowanie wieczyste nieruchomości. Akt należy przygotować także w sytuacji, gdy darczyńca ma określone wymagania dotyczące sposobu przekazania przedmiotu lub inne warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby darowizna mogła zostać przekazana. Dokument stanowi formę zabezpieczenia w sytuacji, gdy jedna ze stron nie spełnia wymogów zawartych w umowie.