Dokumenty

Do przygotowania spisu notarialnego niezbędne są oryginalne dokumenty, które stanowią podstawę do sporządzenia aktu w wybranym przez Klienta zakresie. Istotne jest nie tylko dostarczenie oryginałów, ale także dokumentów stwierdzających tożsamość obu stron. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z liczbą oraz typem akt, jakie należy złożyć u notariusza, przygotowaliśmy listę aktów notarialnych, jakie realizuje nasza Kancelaria, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego, z podziałem na wybrane usługi. Ogólny spis dokumentów posłuży przyspieszeniu i ułatwieniu całej procedury. Może jednak dojść do sytuacji, w której notariusz poprosi o dodatkowe pismo, co zależeć będzie od specyfiki danego zagadnienia. Należy dostarczyć je do Kancelarii najpóźniej dzień przed sporządzeniem umowy, ale zaleca się, aby czynność ta została wykonana nieco wcześniej w celu weryfikacji dokumentów, a także ustalenia szczegółów umowy.

Kancelaria realizuje czynności notarialne m.in. w zakresie:

Obrotu nieruchomościami
Działka: sprzedaż lub darowizna Prawa rodzinnego
Intercyza (umowa majątkowa małżeńska) Prawa spadkowego
Testament Prawa spółek handlowych
Przedsiębiorcza umowa spółki